logo

Overkomst Naar Nederland

IOM is in 1951 opgericht om ontheemden in Europa terug te begeleiden naar huis. De organisatie heeft inmiddels dus ruim zestig jaar ervaring met het bieden van noodzakelijke ondersteuning rond de hervestiging van vluchtelingen. De afgelopen tien jaar organiseerde IOM de wereldwijde hervestiging van 892.243 vluchtelingen vanuit 186 locaties.

De hervestiging van vluchtelingen
Het proces

Hervestiging speelt zich vaak af achter de schermen maar is een belangrijk middel. De hervestiging van vluchtelingen staat symbool voor de internationale solidariteit om duurzame oplossingen te vinden voor vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst uit angst voor verdere vervolging, maar die ook niet de mogelijkheid hebben om zich te vestigen in het land waar zij asiel hebben aangevraagd. IOM werkt nauw samen met regeringen, de Hoge Commissaris van voor Vluchtelingen van de VN (UNHCR), niet-gouvernementele organisaties en andere partners.

Het proces begint met UNHCR. UNHCR registreert en interviewt vluchtelingen en legt vervolgens verzoeken in bij landen voor hervestiging. Vervolgens organiseert IOM, op basis van samenwerkingsovereenkomsten met diezelfde landen, de feitelijke hervestiging - medisch onderzoek voorafgaand aan en gedurende de reis, oriëntering op de Nederlandse samenleving voor vertrek (Pre-Departure Orientation) en de logistiek / organisatie van de reis.
Na aankomst bieden de hervestigingslanden de vluchtelingen wettelijke bescherming, waardoor vluchtelingen de beschikking krijgen over dezelfde burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten die gelden voor alle onderdanen. De meeste vluchtelingen worden uiteindelijk genaturaliseerde burgers van hun land van hervestiging.

 
Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.