logo

Over IOM

De Internationale Organisatie voor Migratie is een intergouvernementele organisatie met een hoofdkantoor in Genève. De organisatie is in 1951 opgericht als Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM), om ontheemden in Europa in de naoorlogse jaren terug te begeleiden naar huis.

IOM is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale, onafhankelijke organisatie ter wereld op het gebied van migratie. Uitgangspunt voor IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt.
IOM bevordert samen met haar partners ordelijke en humane migratie, de internationale samenwerking op het gebied van migratie, het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van migratie en het geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood verkeren waaronder vluchtelingen en mensen die op de vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen (ontheemden).
IOM houdt zich bezig met de vier brede terreinen op het gebied van migratie management: Migratie en Ontwikkeling, het faciliteren van migratie, het reguleren van migratie en gedwongen migratie. Tevens is IOM betrokken bij overkoepelende internationale thema's, zoals het bevorderen van het internationale migratierecht, debatten over internationaal beleid, de bescherming van migrantenrechten, migratie en gezondheid en migratie en gender.

Om deze activiteiten uit te voeren, is IOM inmiddels een organisatie met een budget van bijna $ 1 miljard en ongeveer 5,400 medewerkers in meer dan 100 kantoren wereldwijd.

IOM Nederland

In Nederland is IOM voortgekomen uit de Nederlandse Emigratiedienst, een aantal ngo's en het ministerie van Sociale Zaken, als onderdeel van de privatisering van overheidstaken in 1991.
In Nederland ondersteunt IOM migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst bij hun duurzame herintegratie. IOM geeft extra begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) of ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers (ex-ama's), aan migranten met gezondheidsproblemen, slachtoffers van mensenhandel.
IOM regelt ook de overkomst van uitgenodigde vluchtelingen die zich in Nederland mogen vestigen.
Als derde activiteit verzorgt IOM tijdelijke uitzending van hoger opgeleide migranten naar landen van herkomst om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen van lokale organisaties.

Migranten kunnen bij IOM terecht voor:

• advies over vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst;
• ondersteuning en begeleiding bij terugkeer naar het land van herkomst;
• hulp bij herintegratie in het land van herkomst (met geld en/of overige diensten);
• inzet van kennis en ervaring van migranten voor wederopbouw en ontwikkeling van het land van herkomst, bijvoorbeeld door tijdelijke uitzending; voorbereiding, overkomst, ontvangst en begeleiding van uitgenodigde vluchtelingen en gezinsleden die overkomen naar Nederland;
• bemiddeling rond zelfstandig vertrek vanuit Nederlandse vreemdelingenbewaring;
• organisatie van de reis bij hervestiging in een derde land (als aan de toelatingseisen is voldaan);
• reisbegeleiding op Schiphol en vanaf vluchthavens in transit- en bestemmingslanden.

De activiteiten in Nederland worden gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. In de taakuitvoering is IOM echter onafhankelijk.

 

 

Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.