logo

Over IOM

IOM Nederland

IOM, the UN Migration Agency

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 1951, is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale organisatie ter wereld op het gebied van migratie. Sinds 2016 is IOM aangesloten bij de Verenigde Naties. Uitgangspunt voor IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt.

Met 172 lidstaten en meer dan 10.000 medewerkers wereldwijd werkt IOM aan:

  • het bevorderen van ordelijke en humane migratie;
  • het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van migratie;
  • het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van migratie;
  • geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood verkeren, waaronder vluchtelingen en mensen die op de vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen.

Sinds 1991 heeft IOM een kantoor in Nederland. IOM voert projecten uit op het gebied van vrijwillige terugkeer en herintegratie, de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging, gezinshereniging, het bevorderen van integratie en arbeidsmarktparticipatie en tijdelijke uitzendingen van hoger diaspora experts naar hun land van herkomst.

Vrijwillige terugkeer en herintegratie

IOM Nederland ondersteunt migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst met hun duurzame herintegratie. De ondersteuning bestaat uit voorlichting en counselling, het verzorgen van reisdocumenten en de reis, alsmede het stimuleren van herintegratie in het land van herkomst.
IOM is voorstander van het bieden van herintegratieondersteuning; voor een geslaagde herintegratie is respect voor de menselijke waardigheid een belangrijke voorwaarde. Via haar wereldwijde netwerk biedt IOM Nederland individuele herintegratieondersteuning in natura, zoals hulp bij het opzetten van inkomensgenererende activiteiten of het financieren van een opleiding. Specifieke begeleiding is er voor migranten met gezondheidsproblemen, slachtoffers van mensenhandel, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, (eenouder)gezinnen met minderjarige kinderen en ongedocumenteerde migranten.

Hervestiging, gezinshereniging en arbeidsmarktparticipatie

IOM Nederland regelt de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging, als onderdeel van het Nederlandse hervestigingsprogramma. IOM werkt hierbij nauw samen met de IOM-kantoren in de landen van vertrek en met partnerorganisaties. IOM biedt ook assistentie aan gezinsleden die in aanmerking komen voor de hereniging met hun familie in Nederland. IOM regelt hun reis en fungeert als contactpunt voor de familieleden en sponsors in Nederland.
IOM Nederland bevordert de arbeidsmarktparticipatie van statushouders. Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bereidt IOM migranten met een verblijfsvergunning die in opvangcentra verblijven voor op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Migratie en Ontwikkeling

Belangrijk aspect van het werk van IOM is het optimaliseren van contacten tussen de diasporagemeenschappen in Nederland en hun landen van herkomst. IOM biedt tijdelijke uitzendingen aan diaspora professionals die in Nederland wonen en werken via het CD4D (Connecting Diaspora for Development) project.
Met hun professionele kennis en ervaring kunnen deze professionals bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van hun land van herkomst.
IOM Nederland verzorgt uitzendingen naar lokale organisaties en instanties in Afghanistan, Ethiopië, Irak, Sierra Leone and Somalië. IOM selecteert deze organisaties samen met de diplomatieke vertegenwoordigingen van deze landen.

Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.