logo

Gevlucht en aan het werk?

Seminar, receptie en informatiemarkt

Gevlucht en aan het werk?

Vragen en oplossingen rond de arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen

NVD-IOM event 2017 Gevlucht en aan het werk logo       IOM Logo UN blue OIM-IOM

9 Maart 2017
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Den Haag

Abstract

Het aantal asielverzoeken in Nederland is sinds 2014 flink toegenomen, vooral van personen uit Syrië en Eritrea. In 2015 verwierf een ruime meerderheid (70%) van de ongeveer 46.000 asielzoekers een verblijfsvergunning. Met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van statushouders laten recente cijfers echter een grote achterstand zien. Zo blijkt dat eind 2014 50% van de Eritreeërs en ruim 60% van de Syriërs een bijstandsuitkering ontving. Alhoewel de arbeidsparticipatie stijgt naarmate statushouders langer in Nederland verblijven, blijft het verschil met overige migranten en autochtonen substantieel.
De problematische arbeidsmarktpositie kan verklaard worden door factoren als een lage opleiding, geringe werkervaring en het ontbreken van sociale netwerken. Daarnaast spelen factoren die verbonden zijn met asielmigratie een rol, zoals de asielprocedure, de psychische gezondheid, de plaats waar de opleiding voltooid is, de beheersing van de Nederlandse taal, leeftijd en discriminatie.

Tijdens dit seminar wordt er gesproken en gediscussieerd over de ontwikkelingen omtrent vluchtelingen en hun arbeidsmarktpositie, de barrières die hierbij een rol spelen, alsmede over mechanismen die ontwikkeld zijn om deze barrières te verminderen, waaronder de erkenning van buitenlandse diploma’s en werkervaring en cultureel diversiteitsmanagment beleid van werkgevers. Er is aandacht voor zowel geïnstitutionaliseerde mechanismen en instanties als ook voor relevante nieuwe, vaak informele bottom-up initiatieven.
In aansluiting op het seminar kunnen deelnemers tijdens de informatiemarkt kennis maken met relevante initiatieven t.b.v. (arbeidsmarkt)participatie van statushouders en vindt er een receptie plaats met een optreden van vluchtelingenartiesten.

Programma

13.00  Registratie en koffie/thee
13.30  Opening door dagvoorzitter Jaco Dagevos (SCP)

1. Achtergrond en barrières

13.40  Arbeidsmarktparticipatie van statushouders: inzichten uit 1995-99 cohortonderzoek
Djamila Schans, WODC
14.00 Arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen: Analyse knelpunten en oplossingen
Arend Odé, SER
14.20  Waardering en erkenning van buitenlandse diploma’s en competenties
Pascal Beckers, Radboud Universiteit
14.40  Gezondheidsaspecten m.b.t. arbeidsmarktparticipatie Umar Ikram, AMC, Universiteit van Amsterdam
15.00  Koffie en thee
15.20  Intermezzo met korte demofilmpjes over innovatieve initiatieven

2. Good practices uit de praktijk

15.30  Ervaringen Tolk- en Vertaalcentrum Nederland uit pilots met vluchtelingen
Robert Blaauw, TvcN, Manpower Group
15.50  Initiatieven ter bevordering van herkenning van buitenlandse diploma’s en competenties van vluchtelingen
Katrien Bardoel, EP-Nuffic
16.10  Bevindingen uit Skills2Workproject ter bevordering van arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen in Nederland en andere EU lidstaten
Mia McKenzie, IOM Nederland

3. Paneldiscussie

16:30  Paneldiscussie met alle sprekers onder leiding van de dagvoorzitter

4. IOM Skills2Work Networking Event

17:00  Receptie met optreden van vluchtelingenartiesten, informatiemarkt

Locatie:
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag
Toegang:
Gratis (Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen!)
Doelgroep:
bestuurders en medewerkers van:
Universiteiten/Kennisinstituten/Planbureaus
Onderzoek- en adviesbureaus
Overheden
Bedrijfsleven
NGO’s en welzijnsorganisaties
OnderwijsinstellingenLid worden van de NVD? Kijk dan op nvdemografie.nl/lidmaatschap
Via sociale media op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de demografie in Nederland? Word dan lid van de groep Dutch Demography

work3

skills2work logo rockwelleu

Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.