logo

Turkse overheid oriënteert zich in Nederland op integratie

Een overheidsdelegatie uit Turkije bracht begin maart een werkbezoek aan Nederland. Capaciteitsopbouw op het gebied van integratie en inburgering was het doel van het werkbezoek van het Turkse Directorate General of Migration Management (DGMM), onderdeel van het Ministry of Interior.

In Nederland vonden gesprekken plaats met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Turkse delegatie was zowel geïnteresseerd in de visie en strategie van Nederland op het gebied van integratie en inburgering als in de praktische uitvoering.

Om die reden werden bezoeken gebracht aan het Inburgeringshuis, ROC Mondriaan, VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland en The Hague International Centre.

Turkije streeft naar het opzetten van een centraal informatie- en verwijzingsplatform voor  migranten en vluchtelingen die zich in het land willen vestigen. Doel is een harmonische integratie en inburgering.

Het bezoek aan Nederland werd gecoördineerd door de Internationale Organisatie voor Migratie in Ankara en IOM Den Haag.

Turkije werkbezoek IOM 18

Share
Newsroom
SpreekurenNL
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.