logo

Project VOORwerk: 1.500 vergunninghouders klaar voor de arbeidsmarkt

voorwerk1Ahmad uit Syrië is de 1.500e deelnemer aan het VOORwerk-project, dat sinds 2016 draait op 18 COA-locaties. Ahmad, opgeleid als apotheker, wil graag weer iets met zijn eigen specialisme gaan doen. Als eerste stap naar een toekomst in Nederland wil hij beginnen als vrijwilliger.

Vergunninghouders geven aan dat hun integratie, met name op de arbeidsmarkt, niet altijd vanzelfsprekend gaat. Het is voor hen echter wel belangrijk om snel werk te kunnen vinden op het moment dat zij in een gemeente een nieuwe toekomst gaan opbouwen. Actief zijn op de werkvloer is belangrijk voor hun integratie: om zelfvertrouwen te krijgen, om de samenleving te verkennen, om mensen te ontmoeten en om de taal te leren.

Om de zoektocht naar werk te vergemakkelijken, krijgen statushouders die nog in een asielzoekerscentrum verblijven al de mogelijkheid om zich voor te bereiden op hun integratie. Dit gebeurt door zogenoemde ‘vroegtijdige integratie en participatie’. Onderdeel hiervan zijn Nederlandse taallessen of lessen in kennis van de Nederlandse maatschappij, en de beschikbaarheid van vrijwilligerswerk buiten de opvanglocaties. Ter voorbereiding op de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen vergunninghouders deelnemen aan het project VOORwerk. Het project is een initiatief van het COA, IOM en Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF en wordt gefinancierd vanuit het Europese AMIF-fonds.

Het doel van het project VOORwerk is om nieuwkomers voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt, door het aanbieden van training, individuele coaching en begeleiding naar leerwerktrajecten. Tijdens het traject oefenen de statushouders met het leren herkennen van verwachtingen van potentiële werkgevers en met het leren herkennen en uitbreiden van ‘soft skills’. Dit zijn persoonlijke en communicatieve vaardigheden die van belang zijn op de arbeidsmarkt. Deelnemer Awate legt uit: “De adviezen die ik kreeg, zoals proactief zijn, op tijd aankomen en het belang van netwerken waren heel nuttig tijdens mijn zoektocht naar werk.” Awate werkt inmiddels als tolk en trainer bij VluchtelingenWerk Noord-Holland.

Gemeenten en andere betrokken partners geven aan dat door de training en begeleiding van VOORwerk de vergunninghouders beter beslagen ten ijs komen op het moment dat zij in een gemeente komen wonen en voor hen een sollicitatieplicht gaat gelden.

Logo VOORwerk webAMIF LOGO

Share
Newsroom
SpreekurenNL
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.