logo

Veranderingen herintegratieondersteuning per juli 2017

Per 1 juli gelden andere regels voor de herintegratieondersteuning die IOM Nederland biedt aan migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. Aanvullend zijn met ingang van 12 juli 2017 migranten met de Oekraïense nationaliteit uitgesloten van de vrijwillige terugkeerregeling met IOM.

Migranten in Nederland kunnen bij terugkeer met IOM, naast de standaard terugkeerondersteuning uit het REAN-pogramma, ook in aanmerking komen voor herintegratieondersteuning uit het project AVRR-NL (Assisted Voluntary Return and Reintegration). Deze ondersteuning wordt gegeven na terugkeer in het land van herkomst.

Het AVRR-NL project biedt een herintegratiebudget van maximaal € 1800 ondersteuning per volwassene, € 2800 per minderjarig kind dat terugkeert met zijn of haar familie en € 2800 voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Deze ondersteuning wordt niet contant uitgekeerd, maar wordt gegeven in de vorm van goederen en/of diensten (zogenaamde ‘in natura’ of ‘in kind’ ondersteuning). Het bedrag kan worden besteed aan een inkomensgenererende activiteit, zoals de start van een bedrijfje of een investering in een al bestaand bedrijf van vrienden of familie. Daarnaast kan de ondersteuning ook gebruikt worden voor scholing en, indien noodzakelijk, aan huisvesting.

Voorafgaand aan vertrek wordt in samenspraak met een medewerker van IOM een plan opgesteld waarin de migrant duidelijk maakt waaraan hij/zij de gelden wil besteden.
Eenmaal terug in het land van herkomst wordt het plan besproken met een IOM-medewerker. Op basis van de wensen en de ervaring van de migrant, de mogelijkheden in het land van herkomst en het advies van IOM wordt het herintegratieplan eventueel aangepast en uitgevoerd. IOM in land van herkomst zorgt voor de betaling aan de dienstverlener en/of de leverancier van goederen.

Migranten die zich vóór 1 juli 2017 bij IOM hebben ingeschreven dienen uiterlijk 31 augustus 2017 te vertrekken om nog in aanmerking te komen voor herintegratieondersteuning onder de oude regelingen.

Voor meer informatie en voorwaarden, klik hier.

Voor meer informatie over herintegratieassistantie kunt u contact opnemen met IOM op 088 746 44 66.

Share
Newsroom
SpreekurenNL
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.